Total Tayangan Halaman

Sifat - sifat Allah yang Wajib - mustahil dan Harus

0 komentar

Dengan jelas/tafsil dapatlah kita katakan bahwa Allah mempunyai 20 sifat wajib dan 20 sifat yang mustahil serta 1 sifat yang ja'iz/harus/berwenang.
   Sifat-sifat Allah yang wajib adalah :
 1. Wujud : ada 
 2. Qidam : sedia atau tidak berpermulaan
 3. Baqo' : kekal
 4. Muholafatuhu-lilhawadits : berlainan dengan segala yang baru/alam
 5. Qiyamuhu Binafsihi : berdiri sendiri
 6. Wahdaniyah : Esa
 7. Qudrat : kuasa
 8. Iradat : berkehendak
 9. Ilmu : mengetahui
 10. Hayat : Hidup
 11. Sama' : mendengar
 12. Bashar : melihat
 13. Kalam : berkata
 14. Qodirun : yang kuat
 15. Muridun : Yang berkehendak
 16. 'Alimun : Yang mengetahui
 17. Hayyun : Yang hidup
 18. Sami'un : Yang mendenar
 19. Bashirun : Yang melihat
 20. Mutakallimun : Yang berkata-kata
Sifat-sifat Allah yang mustahil :
 1. Adam : tidak ada
 2. Huduts : baru / berpermulaan
 3. Fana' : binasa/mati
 4. Mumatsalatuhu-lilhawadits : sama dengan segala yang baru/ dengan alam
 5. Qiyamuhu bighairihi : Allah berdiri dengan pertolongan orang lain
 6. Ta'adud : berbilang/ banyak
 7. Ajuz : lemah 
 8. karomah : tidak berkehendak
 9. Baladah : bodoh
 10. Maut : mati
 11. Somam : tuli
 12. Umyun : buta
 13. Bukmun : bisu
 14. Ajizun : yang lemah
 15. Kahirun : yang tidak berkehendak
 16. Jahilun : Yang bodoh
 17. Mayyitun : Yang mati
 18. Ashommun : yang tuli
 19. A'ma : yang buta
 20. Abkam : yang bisu
Adapun sifat Allah yang harus/ ja'iz yaitu mengadakan dan meniadakan atas segala yang baru / alam, atau menimbulkan segala sesuatu perubahan dan kejadian seperti : hujan, panas, bencana alam dan sebagainya.

komentar (0)

Posting Komentar

Loading...